แบบฟอร์มการลงทะเบียนรับนิตยสาร

ชื่อ/นามสกุล:*
คำนำหน้า
ชื่อ*
นามสกุล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ*
*
เบอร์โทรผู้ติดต่อ:
Email:
*
Address
*
ท่านได้รับนิตยสาร DLM แล้วหรือไม่
*
 ยังไม่ได้รับ 
 ได้รับแล้ว 
 อยากให้จัดส่งเพิ่มอีกที่อยู่ 
ท่านต้องการรับนิตยสารเล่มใดบ้าง?
*
 VOLUME.1 ISSUE.1 
 VOLUME.1 ISSUE.2 
 VOLUME.1 ISSUE.3 
 VOLUME.1 ISSUE.4 
 VOLUME.2 ISSUE.5 
 VOLUME.2 ISSUE.6 
 VOLUME.2 ISSUE.7 
 VOLUME.2 ISSUE.8 
 ทั้งหมด 
ท่านทราบข่าวสารเรื่องนิตยสารจากสื่อใดบ้าง?
*
 Facebook (บริษัทอินเฮ้าส์เด็นทัลอาร์ตจำกัด) 
 พนักงานขาย (SALES/AE) 
 งานประชุมต่างๆ 
 เพื่อน 
 คลินิก/โรงพยาบาล 


Document